بیش از ۵ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از هزار دانشجو

بیش از ۳۰ مدرس


  • تاریخ انتشار: مرداد ۱۲, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت دوم)

  • تاریخ انتشار: مرداد ۶, ۱۳۹۳
دانلود برنامه ناحیه بندی تصویر (Image Segmentation) با استفاده از متد فازی مبتنی بر کرنل در متلب (KFCM)

دانلود برنامه ناحیه بندی تصویر (Image Segmentation) با استفاده از متد فازی مبتنی بر کرنل در متلب (KFCM)

  • تاریخ انتشار: مرداد ۵, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت اول)

دانلود فیلم آموزش شناسایی نوری حروف OCR در متلب (قسمت اول)

  • تاریخ انتشار: مرداد ۴, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش الگوریتم ژنتیک در متلب

دانلود فیلم آموزش الگوریتم ژنتیک در متلب

  • تاریخ انتشار:
دانلود برنامه تناظریابی سیفت (SIFT detector and descriptor) در متلب

دانلود برنامه تناظریابی سیفت (SIFT detector and descriptor) در متلب

  • تاریخ انتشار: خرداد ۵, ۱۳۹۳
کد متلب فیلترهای Max & Min در پردازش تصویر

کد متلب فیلترهای Max & Min در پردازش تصویر

  • تاریخ انتشار:
کد متلب فیلترهای تطبیقی(Adaptive filter)

کد متلب فیلترهای تطبیقی(Adaptive filter)

  • تاریخ انتشار: خرداد ۳, ۱۳۹۳
کد متلب سگمنت بندی بافت تصویر با استفاده از فیلترهای بافتی

کد متلب سگمنت بندی بافت تصویر با استفاده از فیلترهای بافتی

  • تاریخ انتشار: فروردین ۲۱, ۱۳۹۳
فیلم آموزش درس سیستم های خبره

فیلم آموزش درس سیستم های خبره

  • تاریخ انتشار: فروردین ۱۷, ۱۳۹۳
دانلود مجموعه کامل آموزش متلب به زبان فارسی

دانلود مجموعه کامل آموزش متلب به زبان فارسی

  • تاریخ انتشار: فروردین ۱۵, ۱۳۹۳
مجموعه کامل آموزش پردازش تصویر به صورت کاربردی و رایگان

مجموعه کامل آموزش پردازش تصویر به صورت کاربردی و رایگان

  • تاریخ انتشار:
دعوت از محصلین و فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی برای عضویت و همکاری در گروه متلب یار

دعوت از محصلین و فارغ التحصیلان رشته های فنی و مهندسی برای عضویت و همکاری در گروه متلب یار

.

popup-matlabyar2