با سلام

این پست حاوی یک داکیومنت (در قالب pdf) با عنوان الگوریتم های تشخیص چهره می باشد.

چهره نقش اساسی را در شناسایی افراد و نمایش احساسات آن ها در سطح جامعه دارد. تشخیص چهره انسان برای بیش از بیست سال مورد مطالعه قرار گرفته است. توسعه یک مدل محاسباتی برای تشخیص چهره کاملا دشوار است و دلیل آن پیچیدگی چهره ها و ساختار چندبعدی بینایی است. بنابراین تشخیص چهره یک فعالیت سطح بالا در بینایی کامپیوتر است و می تواند بسیاری از تکنیک های بینایی اولیه را در برگیرد.

در این داکیومنت مفاهیم پایه ای تشخیص الگو و چهره ابتدا بیان می گردد. سپس روش های استخراج ویژگی در چهره شرح داده می شود. در پایان روش ها و الگوریتم های موجود برای تشخیص چهره تشریح می گردد. این روش ها شامل موارد زیر می باشد:

۱- تشخیص چهره با استفاده از مدل مارکوف HHM

۲- تشخیص چهره با استفاده از روش های دسته بندی

۳- تشخیص چهره با استفاده از ماشین بردار پشتیبان SVM

۴- تشخیص چهره با استفاده از شبکه های عصبی

با تشکر