با سلام، در این قسمت و در ادامه اموزش شبکه عصبی یکی از بهترین بخش های اموزش اماده شده است. در این آموزش شبکه عصبی پرسپترون تعدادی از حروف انگلیسی را می اموزد و در مود تست یکی از کاراکتر ها را به عنوان ورودی دریافت می کند و آن کاراکتر را به درستی تشخیص می دهد

عکس ورودی را نرمال می کنیم و در قالب یک بردار به شبکه عصبی آموزش می دهیم

کار اب تابع reshape برای تبدیل ابعاد ماتریس ها را در متلب می اموزید

الگوریتم را در شرایط نویزی تست می کنیم و باز نیز جواب خیلی خوبی را بر می گرداند

 

این فیلم برای دوستانی که OCR کار می کنند خیلی مناسبه