با سلام

این پست حاوی کد متلب الگوریتم دسته بندی DBSCAN می باشد.

الگوریتم دسته بندی مبتنی بر چگالی یا به اختصار DBSCAN یکی از الگوریتم های خوشه بندی مهم و مطرح در داده کاوی می باشد .

در این پروژه ابتدا یک تصویر از ورودی دریافت می نماییم.

سپس تصویر ورودی را با استفاده از الگوریتم DBSCAN دسته بندی (قطعه بندی) می نماییم.

در پایان هر کدام از سگمنت ها را نمایش می دهیم.

 

در این پروژه تصویر ورودی را می توان به دو صورت رنگی یا خاکستری دریافت نمود. در صورت تمایل می توان تصویر ورودی خاکستری را به تصویر رنگی تبدیل نمود و الگوریتم را اجرا کرد.

در صورت خواندن تصویر خاکستری در ورودی، دو ویژگی x و y را به داده های ورودی اضافه می نماییم.

لازم به ذکر است این الگوریتم حساس به دو پارامتر ورودی می باشد. بنابراین انتخاب نامناسب پارامترها منجر به شکت در قطعه بندی می گردد.

با تشکر