با سلام، ناحیه بندی تصویر یک پردازش میانی در مباحث پردازش تصویر است که نقش اساسی در تحلیل تصاویر و بینایی ماشین دارد.

هدف اصلی از پروسه ناحیه بندی تصویر ، تقسیم تصویر به نواحی با خاصیت و ویژگی های مشابه می باشد.

در این قسمت مقاله و کدهای متلب برنامه ناحیه بندی فازی مبتنی بر کرنل تصاویر به همراه یک PDF که حاوی توضیحات مربوط به ناحیه بندی فازی تصاویر است موجود می باشد.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.