با سلام، الگوریتم ژنتیک یکی از متدهای رایج و پرکاربرد در هوش مصنوعی می باشد.

الگوریتم‌ژنتیک نوع خاصی از الگوریتم‌‌های تکامل است که از تکنیک‌های زیست‌شناسی فرگشتی مانند وراثت و جهش استفاده می‌کند.

این پست حاوی ۹ تابع به زبان متلب می باشد که الگوریتم ژنتیک را تشکیل می دهد. هر کدام از این توابع عمل خاصی را انجام می دهد. این توابع عبارتنداز:

۱-     BINARY GENETIC ALGORITHM

۲-     CONVERTS BINARY CHROMOSOME TO CONTINUOUS VARIABLES

۳-     CONTINUOUS GENETIC ALGORITHM

۴-     PARETO GENETIC ALGORITHM

۵-     PERMUTATION GENETIC ALGORITHM

۶-     TRAVELING SALESPERSON PROBLEM COST FUNCTION

۷-     PARTICLE SWARM OPTIMIZATION

۸-     ANT COLONY OPTIMIZATION

۹-     TEST FUNCTIONS

هدف از تهیه این مجموعه آشنایی با پیاده سازی الگوریتم‌ژنتیک درمحیط MATLAB  است.