با سلام

مباحث مربوط به الگوریتم ژنتیک از جمله Population , Generation, selection,Crossover, Mutation,FitnessFunction را در این مجموعه خواهید آموخت. سپس با استفاده از مفاهیم و الگوریتم بیان شده ژنتیک به حل مساله  پازل n ویز پرداخته می شود.

امیدوارم ان مجموعه آموزشی مفید واقع گردد.