به نام خدا، در این قسمت سورس کد برنامه تصحیح پاسخنامه های ۴ گزینه ای برای دانلود قرار گرفته است. این برنامه شامل یک رابط گرافیکی است که مدیر می تواند کلید سوالات را ثبت کندو هنگام تصحیح نسبت به آن تصحیح برگه ها را انجام دهد. داکیومنت استفاده از برنامه نیز همراه سورس برنامه  وجود دارد.

امروزه برای ورود به هر سازمان و دانشگاهی نیاز است که در آزمون های ورودی آن سازمان شرکت کرد.اما با توجه به این همه متقاضی و حجم انبوه سوالات اگر بخواهیم این سوالات را به صورت دستی تصحیح کنیم علاوه بر وقت گیر بودن چندین خطای انسانی هم میزان دقت تصحیح را کاهش می دهد(کسل بودن-خستگی-ضعف بینایی و …). به همین دلیل برای جلوگیری از به وجود آمدن این خطاها از برنامه های مختلف نوشته شده برای تصحیح این برگه ها استفاده می شود.که یکی از مهمترین این برنامه ها ،پردازش تصویر در متلب است.که من هم برای انجام پروژه خودم از اون استفاده کردم.

 

template3 template5