استخراج و تطابق ویژگیها یک مبحث اساسی در پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر می باشد که کاربردهای زیادی در object tracking, image registration, image retrieval, و ….. دارد. الگوریتم سیفت (SIFT) یک استراتژی تناظریابی مبتنی بر ویژگی  است که توسط Lowe و جهت فرآیند شناسایی الگو در تصاویر بصری ارائه شده و از دو مرحله اصلی شامل استخراج ویژگی و ایجاد توصیفگر، تشکیل شده است.

 

در این قسمت برنامه پیاده سازی شده SIFT در محیط متلب قرار دارد که بر خلاف کدهای موجود، به راحتی و بدون هیچ پیش نیاز و تنظیماتی قابل اجرا است.

 

با اجرای m فایل های sift_demo موجود در پوشه برنامه، خروجی الگوریتم قابل مشاهده است.

در کنار کدها، مقاله SIFT و یک فایل PDF فارسی که الگوریتم سیفت را به طور کامل توضیح‌داده  موجود می‌باشد.

این بسته آموزشی بسیار مناسب برای علاقه مندان و دانشجویان به حوزه پردازش تصویر و بینایی ماشین می باشد.

 

تذکر:

تمامی ویدئوهای آموزشی مربوط به تناظریابی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.