با سلام

قطعه‌بندی (segmentation) یک پردازش میانی در مباحث پردازش تصویر است که نقش اساسی در تحلیل تصاویر و بینایی ماشین دارد.

هدف اصلی از پروسه ناحیه بندی، تقسیم تصویر به نواحی با خاصیت و ویژگی‌های مشابه می‌باشد.

آستانه­ گیری، آسان‌ترین و سریع‌ترین متد مبتنی بر ناحیه جهت قطعه بندی تصویر است. برچسب یک ناحیه به یک پیکسل، توسط مقایسه مقدار سطح خاکستری آن پیکسل با یک یا چند آستانه اختصاص داده می‌شود.

این پست حاوی کد متلب قطعه بندی تصویر با استفاده از الگوریتم آستانه یابی اتسو دوسطحی (Two level Otsu – Image segmentation) می باشد. در این برنامه، یک تصویر را از ورودی دریافت نموده و سپس با روش آستانه یابی اتسو تصویر را به ۲ یا ۳ سگمنت تقسیم می نماییم.

یک فایل PDF نیز ضمیمه این پست می باشد که بخش های مختلف برنامه در آن توضیح داده شده است.

با تشکر