با سلام، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)، که به نام الگوریتم پرندگان نیز مشهور است، یک خانواده از روش‌های هوش جمعی و یکی از الگوریتم های موفق در زمینه بهینه سازی پیوسته و گسسته می باشد که بیشتر به خاطر سرعت همگرایی نسبتا بالایی که دارد، مورد استفاده قرار می گیرد.

این پست حاوی کد متلب الگوریتم PSO در متلب می باشد. تابع بهینه سازی شده در این کد بصورت زیر می باشد، که شما می توانید تابع مدنظر خود را بمنظور بهینه سازی جایگزین نمایید:

y=sum(x.^2

با تشکر