لینک اصلاح شد

با سلام

در این فیلم آموزشی، جزئیات طریقه بهینه سازی تابع Griewank را با استفاده از الگوریتم ژنتیک خواهیم دید.

در قسمت اول این فیلم آموزشی، به کلیاتی راجع به الگوریتم ژنتیک پرداختیم و سپس تابع آزمون Griewank را معرفی کردیم.

بهینه سازی این تابع به خصوص در تعداد ابعاد بالا بسیار مشکل می باشد، بطوری که در اکثر پژوهش ها نهایتا در ۱۰ بعد بهینه سازی را انجام می دهند.

در این فیلم میبینیم که چگونه الگوریتم ژنتیک این تابع را در ۱۰۰ بعد بهینه سازی می کند.

در این قسمت روش حل به طور کامل به همراه کدنویسی در matlab ذکر خواهد شد.