با‌سلام، در این فیلم‌آموزشی، طریقه بهینه‌سازی تابع Griewank که از‌جمله توابع آزمون مهم می‌باشد را با‌استفاده از الگوریتم ژنتیک خواهیم‌دید.

در قسمت اول این فیلم آموزشی، به کلیاتی راجع به الگوریتم ژنتیک پرداخته می شود و سپس تابع آزمون Griewank معرفی می گردد.

تابع Griewank از دسته مسائل NP-Hard به شمار می‌رود که با روش‌های محاسباتی و ریاضی قابل بهینه‌سازی نمی‌باشد.

بهینه سازی این تابع به خصوص در تعداد ابعاد بالا بسیار مشکل می باشد، بطوری که در اکثر پژوهش ها نهایتا در ۱۰ بعد بهینه سازی را انجام می دهند.

در این فیلم میبینیم که چگونه الگوریتم ژنتیک این تابع را در ۱۰۰ بعد بهینه سازی می کند.

در قسمت دوم این آموزش روش حل به طور کامل به همراه کدنویسی در matlab ذکر خواهد شد و به زودی بر روی سایت قرار خواهد گرفت.