تبدیل کد های نوشته شده در متلب به DLL

تبدیل کد های نوشته شده در متلب به DLL قابل استفاده در سی شارپ