با سلام

قطعه بندی یک پردازش میانی در مباحث پردازش تصویر است که نقش اساسی در تحلیل تصاویر و بینایی ماشین دارد. روش های مختلفی برای قطعه بندی تصویر ارائه شده اند. یکی از رایج ترین روش های قطعه بندی، مدل ­های دگر شکل­ پذیر می باشند.

مدل‌های شکل پذیر منحنی‌هایی هستند که در حوزه تصویر تعریف شده و در جهت کمینه سازی توابع انرژی داخلی (سبب هموار شدن منحنی) و توابع انرژی خارجی (سبب هدایت منحنی به سمت مرز شی مطلوب) حرکت می‌کنند.

مدل‌های دگرشکل­ پذیر می‌توانند بر اساس اینکه منحنی‌ها و سطوح چطور تعریف می‌شوند، به دو گروه تقسیم ­بندی شوند :

۱- مدل دگرشکل­ پذیر پارامتری[۱] (صریح[۲]) که کانتور فعال[۳] نیز نامیده می‌شود

۲- مدل دگرشکل­ پذیر غیر پارامتری[۴] (ضمنی[۵]) که مجموعه سطح (سطوح همتراز) یا کانتور فعال هندسی[۶] نیز نامیده می‌شوند.

کانتور فعال (مار[۱])، خمی است مقید به پیوستگی و همواری و در عین حال توسط یک میدان نیروی خارجی به طرف نقاط مرزی و لبه­ های تصویر کشیده می­شود. در این مجموعه آموزشی مفاهیم مربوط به مدل دگر شکل پذیر پارامتری (کانتور فعال) با زبانی ساده بیان می نماییم.

 

تذکر ۱:

پایان نامه مربوط به مفاهیم مدل های دگر شکل پذیر را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

تذکر ۲:

ویدئو آموزش پیاده سازی مدل های دگر شکل پذیر هندسی را می توانید از اینجا دانلود نمایید.

 

[۱] Parametric deformable model

[۲] Explicit

[۳] Active contour

[۴] Non parametric deformable model

[۵] Implicit

[۶] Geometric active contour