به نام خدا، در این مجموعه آموزشی قصد دارم روشی را آموزش دهم که بتوانید کارایی الگوریتم های نوشته شده با متلب را مقایسه کنید.

در این اموزش بنده در قالب یک مثال کاربردی تابع sort  متلب را با تابع sort ی که خودمان نوشتیم مقایسه می کنیم و میزان زمان لازم برای مرتب کردن یک ارایه با طول های متفاوت را با دو الگوریتم نمایش می دهیم

کار با توابع tic , toc را یاد میگیرید.