با سلام، با توجه به اهمیت بالا نگارش یک مقاله علمی معتبر (ISI) بر آن شدیم تا آموزش نحوه نگارش یک مقاله علمی را از ابتدا تا ارسال به ژورنال تهیه نماییم.

این مجموعه آموزشی شامل چهار قسمت (۲۴۰ دقیقه) می باشد که درقسمت چهارم (آخر) به مراحل ارسال و سابمیت مقاله در یک ژورنال و بیان مهمترین نکات در نگارش یک مقاله ISI از جمله موارد زیر پرداخته شده است:

قسمت آخر:

آموزش ارسال و submit مقاله در یک ژورنال Springer

بیان گام به گام مراحل submit

بیان مهمترین نکات در نگارش یک مقاله

بیان ایرادات رایج داوران در مورد یک مقاله

بررسی  چگونگی اصلاح ایرادات داوران در مقاله

بیان و بررسی انواع ایراد و پیشنهادات داوران در مورد یک مقاله ISI از Reject مقاله تا Revised و Accept آن

تذکر: مقاله مورد بررسی در این فیلم آموزشی، ضمیمه بسته دانلود گردیده است.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین، نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال های معتبر ISI را دارند.