به نام خدا، در این مجموعه آموزشی نحوه استفاده از فایل های اکسل در متلب را می آموزید

فایل اکسل یکی از فایل های پرکاربرد در اکثر پروزه ها می باشد که در این مجموعه آموزشی نحوا استفاده و مدیریت آن را به صورت کامل می آموزید.

نحوه خواندن و نوشتن در فایل اکسل از طریق متلب را می آموزید

کار با توابع xlsfi nfo , xlsread , xlswrite را در قالب چند مثال کاربردی می آموزید