الگوریتم گراف کات

پردازش تصویر شامل چندین مرحله می ­باشد که مهمترین آن­ها بخش ­بندی است. بخش ­بندی فرآیندی است که ورودی را به اجزای سازنده ­اش تقسیم می­ کند.