با سلام

هدف: پیاده سازی یک رابط کاربری گرافیکی در محیط MATLAB که در آن کاربر بتواند تصویر ورودی را انتخاب کرده و پس مشاهده اطلاعات آن بتواند با / بدون استفاده از دستورات MATLAB  آنرا resize، rotate و crop نموده و سپس ذخیره نماید.

 

image processing Project

 

عملیات موجود در رابط کاربری:

۱- خواندن تصویر

۲- نمایش اطلاعات تصویر مانند نوع تصویر(RGB ،Gray ،Binary و Indexed)،نوع داده ی تصویر(UINT8، double و غیره)،اندازه ی تصویر

۳- تغییر اندازه تصویر با استفاده از دستور imresize و بدون استفاده از این دستور

۴- چرخش تصویر با استفاده از دستور imrotate و بدون استفاده از این دستور

۵- برش قسمتی از تصویر با استفاده از دستور imcrop و بدون استفاده از این دستور

۶- نمایش تصویر اولیه و پردازش شده

۷- ذخیره تصویر پردازش شده

 

لازم به ذکر است که در رابط کاربری پیاده سازی شده، امکان ورود پارامترهای دستورات فوق به کاربر داده شده است.

همچنین در کنار سورس کد متلب پروژه فوق، یک فایل ورد موجود می باشد که توضیحات بخش های مهم کدها در آن بیان شده است.