پروژه پردازش تصویر در متلب(matlab) - resize، rotate و crop

پروژه پردازش تصویر در متلب – resize، rotate و crop