با سلام

این پست حاوی یک پروژه خوشه بندی داده ها با استفاده از شبکه عصبی LVQ در زبان متلب می باشد.

در این پروژه داده های آموزش در ۴ خوشه قرار دارند که قرار است با استفاده از شبکه عصبی LVQ عمل خوشه بندی انجام گیرد. این پروژه، پیاده سازی مثال ۱۳-۴ کتاب شبکه عصبی لوران فارست می باشد. هدف از این پروژه نشان دادن تاثیر epoch ها در روند خوشه بندی است. با بررسی خروجی ها در این پروژه نشان داده شده است که هر چه تعداد epoch ها بالاتر می رود خوشه بندی بهتری برای داده بدست می آید.

 

پروژه شبکه عصبی

این پروژه در زبان متلب پیاده سازی شده است. کد پیاده سازی شده بصورت دستی و بدون استفاده از توابع آماده متلب می باشد. این پروژه دارای داکیومنت فارسی نیز می باشد که روال کد متلب (مقادیر ورودی و …) و همچنین مقادیر خروجی تشریح و بررسی شده است. همچنین چون پروژه های بیان شده بصورت دستی پیاده سازی شده است براحتی قابل تغییر و اعمال ایده های شخصی روی کدها می باشد.

تذکر:

فیلم آموزش تئوری و همچنین عملی شبکه عصبی LVQ را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.

تذکر:

فیلم آموزش تئوری و همچنین عملی شبکه های عصبی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.

تذکر۲:

تمامی پروژه های موجود در متلب یار را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.

با تشکر