چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب الگوریتم ژنتیک


 • تاریخ انتشار: فوریه 2, 2015
دانلود فیلم آموزش الگوریتم های ژنتیک و حل پازل n وزیر با استفاده از آن

دانلود فیلم آموزش الگوریتم های ژنتیک و حل پازل n وزیر با استفاده از آن

 • تاریخ انتشار: ژانویه 27, 2015
دانلود فیلم آموزش برنامه نویسی ژنتیک (GP) – دانشگاه امام رضا (ع) – قسمت ۲۹-۳۰

دانلود فیلم آموزش برنامه نویسی ژنتیک (GP) – دانشگاه امام رضا (ع) – قسمت ۲۹-۳۰

 • تاریخ انتشار:
دانلود فیلم آموزش الگوریتم های ژنتیک – دانشگاه امام رضا(ع) – قسمت ۲۱-۲۸

دانلود فیلم آموزش الگوریتم های ژنتیک – دانشگاه امام رضا(ع) – قسمت ۲۱-۲۸

 • تاریخ انتشار: ژانویه 21, 2015
دانلود فیلم کامل آموزش Genetic Algorithm – GA- دانشگاه امام رضا(ع) – قسمت ۱۴-۲۰

دانلود فیلم کامل آموزش Genetic Algorithm – GA- دانشگاه امام رضا(ع) – قسمت ۱۴-۲۰

 • تاریخ انتشار: ژانویه 19, 2015
دانلود فیلم آموزش پردازش تکاملی – الگوریتم های ممتیکی (دانشگاه امام رضا) – قسمت ۳۱

دانلود فیلم آموزش پردازش تکاملی – الگوریتم های ممتیکی (دانشگاه امام رضا) – قسمت ۳۱

 • تاریخ انتشار: نوامبر 18, 2014
فیلم آموزشی بهینه سازی تابع Griewank توسط الگوریتم ژنتیک – قسمت دوم

فیلم آموزشی بهینه سازی تابع Griewank توسط الگوریتم ژنتیک – قسمت دوم

 • تاریخ انتشار: سپتامبر 16, 2014
فیلم آموزشی بهینه سازی تابع Griewank توسط الگوریتم ژنتیک – قسمت اول

فیلم آموزشی بهینه سازی تابع Griewank توسط الگوریتم ژنتیک – قسمت اول

 • تاریخ انتشار: سپتامبر 2, 2014
دانلود رایگان کد متلب الگوریتم ژنتیک

دانلود رایگان کد متلب الگوریتم ژنتیک

 • تاریخ انتشار: آگوست 20, 2014
دانلود الگوریتم ژنتیک,مسئله فروشنده دوره گرد, کدینگ ها,پردازش تکاملی,الگوریتم های فرهنگی

دانلود الگوریتم ژنتیک,مسئله فروشنده دوره گرد, کدینگ ها,پردازش تکاملی,الگوریتم های فرهنگی

 • تاریخ انتشار: جولای 26, 2014
دانلود فیلم آموزش الگوریتم ژنتیک در متلب

دانلود فیلم آموزش الگوریتم ژنتیک در متلب

 • تاریخ انتشار: آوریل 10, 2014
فیلم آموزش درس سیستم های خبره

فیلم آموزش درس سیستم های خبره