چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس


 • تاریخ انتشار: دی ۲۵, ۱۳۹۷
پکیج جامع کتاب هوش مصنوعی شامل بهترین کتاب های حوزه هوش مصنوعی

پکیج جامع کتاب هوش مصنوعی شامل بهترین کتاب های حوزه هوش مصنوعی

 • تاریخ انتشار: دی ۲۴, ۱۳۹۷
پکیج آموزش هوش مصنوعی در متلب

پکیج آموزش هوش مصنوعی در متلب

 • تاریخ انتشار: شهریور ۳, ۱۳۹۷
بسته جامع آموزش یادگیری ماشین در متلب

بسته جامع آموزش یادگیری ماشین در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۸, ۱۳۹۵
آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Discriminant در متلب

آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Discriminant در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۷, ۱۳۹۵
آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۶, ۱۳۹۵
دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی Discriminant در متلب

دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی Discriminant در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۴, ۱۳۹۵
دانلود رایگان فیلم آموزش طبقه بندی پارامتریک یک متغیره در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزش طبقه بندی پارامتریک یک متغیره در متلب

 • تاریخ انتشار: مهر ۳, ۱۳۹۵
دانلود رایگان فیلم های آموزش مفهوم یادگیری ماشین در متلب

دانلود رایگان فیلم های آموزش مفهوم یادگیری ماشین در متلب

 • تاریخ انتشار: شهریور ۲۱, ۱۳۹۳
کتاب یادگیری ماشین Tom Mitchell

کتاب یادگیری ماشین Tom Mitchell

 • تاریخ انتشار: شهریور ۱۵, ۱۳۹۳
دانلود اسلایدهای درس یادگیری ماشین (Machine Learning)

دانلود اسلایدهای درس یادگیری ماشین (Machine Learning)

 • تاریخ انتشار: شهریور ۱۲, ۱۳۹۳
دانلود کتاب آموزش ۱۰ الگوریتم مهم و اصلی هوش مصنوعی

دانلود کتاب آموزش ۱۰ الگوریتم مهم و اصلی هوش مصنوعی