با سلام

خوشه ­یابی یا دسته بندی، به معنی تقسیم یک مجموعه­ ای از شیئ ­ها به گروه­هایی (خوشه ­ها) است، بطوریکه شیئ­ ها در گروه یکسان، نسبت به شیئ­ ها در سایر گروه‌ها، شباهت بیشتری نسبت به هم دارند. اغلب، شباهت توسط یک مقیاس فاصله مثل فاصله اقلیدسی یا فاصله منهتن مشخص می‌شود.داده کاوی، دسته بندی داده های سهام و تقسیم تصویر به بخش های تشکیل دهنده آن از جمله کاربرد های این الگوریتم می باشد.

متد K-means یکی از الگوریتم های رایج دسته بندی می باشد.

این پست حاوی دو فیلم ، هر کدام ۵۰ دقیقه (مجموعا ۱۰۰ دقیقه)، می‌باشد که در بخش‌اول، این الگوریتم با زبانی‌ساده بیان‌شده و در بخش‌دوم، نحوه پیاده‌سازی الگوریتم K-means در‌متلب آموزش‌داده‌شده است.

همچنین کد پیاده سازی این الگوریتم در متلب به همراه پاورپوینت آموزش K-means نیز در این بسته آموزشی قرار دارد.

توجه:

شما می توانید فیلم آموزش الگوریتم Fuzzy c-mean را از اینجا دانلود نمایید