با سلام

این پست حاوی یکی از پروژه های لبه یابی تصویر به زبان متلب می باشد.

در این پروژه یک تصویر باینری و یک تصویر خاکستری را به‌عنوان ورودی دریافت کرده و لبه‌های آن را با استفاده از لبه یابی مورفولوژی استخراج می‌نماییم.

عملگر imdilate با‌استفاده از ساختار disk روی تصویر اعمال‌شده، سپس لبه‌ها محاسبه و استخراج و خروجی در قالب تصویر نمایش‌داده‌می‌شود.

تمامی این برنامه بدون استفاده از توابع آماده متلب پیاده سازی شده است تا کاربران بتوانند با بررسی خط به خط کد، درک بهتری از این فیلترها داشته باشند.

 

موفولوژی

 

تذکر:

این پست حاوی یک داکیومنت PDF نیز می باشد که روند پیاده سازی پروژه در آن شرح داده شده است.

این پروژه بسیار مناسب برای دوستانی است که در حوزه لبه یابی تصویر و کاربرد عملگرهای مورفولوژی مطالعه می نمایند.

با تشکر