با سلام

این پست حاوی یکی از پروژه های رایج حوزه فرکانس پردازش تصویر به زبان متلب می باشد. در این پروژه فیلترهای بالاگذر و پایین گذر ایده‌ال، گوسی و باترورث در حوزه فرکانس روی تصویر  اعمال‌شده و خروجی در قالب تصویر نمایش‌داده می‌شود. تمامی این برنامه ها بدون استفاده از توابع آماده متلب پیاده سازی شده است تا کاربران بتوانند با بررسی خط به خط کد، درک بهتری از این فیلترها داشته باشند.

در این مجموعه ۳ برنامه متلب وجود دارد که به شرح زیر است:

۱- پیاده سازی فیلتر بالاگذر و پایین گذر باترورث در حوزه فرکانس روی تصویر ورودی – Butterworth Low Pass (and High Pass) Filters

۲- پیاده سازی فیلتر بالاگذر و پایین گذر ایده آل در حوزه فرکانس روی تصویر ورودی – Ideal Low Pass (and High Pass) Filters

۳- پیاده سازی فیلتر بالاگذر و پایین گذر گاوسی در حوزه فرکانس روی تصویر ورودی – Gaussian Low Pass (and High Pass) Filters

 

تذکر:

ویدئو آموزش مباحث تئوری و توضیح خط به خط کدهای فوق را می توانید در قسمت ۱۹ و ۲۰ فیلم کتاب گونزالس مشاهده نمایید.

 

 

ideal-filter

 

%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%aa%d8%b1%d9%88%d8%b1%d8%ab

 

%d9%81%db%8c%d9%84%d8%aa%d8%b1-%da%af%d8%a7%d9%88%d8%b3%db%8c

 

ویدئو آموزش مباحث تئوری و توضیح خط به خط کدهای فوق را می توانید در قسمت ۱۹ و ۲۰ فیلم کتاب گونزالس مشاهده نمایید.

این پست حاوی سه داکیومنت PDF نیز می باشد که روند پیاده سازی هر پروژه در آن شرح داده شده است. همچنین نتایج بدست آمده نیز مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

این پروژه بسیار مناسب برای دوستانی است که در حوزه فرکانس تصویر مطالعه می نمایند.

با تشکر