با سلام

این مجموعه که شامل قسمت های شانزده تا بیست و یکم از از سری فیلم های آموزش پردازش تصویر می باشد به آموزش فیلترهای بالاگذر و پایین گذر در حوزه فرکانس تصویر می پردازد.

 

قسمت ۲۱:

در این قسمت به فیلترهای High pass درحوزه فرکانس روی تصویرمی پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- تشریح فیلترهای Unsharp Masking, High boost Filtering, and High-Frequency Emphasis Filtering

۳- تشریح فیلتر همگن Homomorphic Filtering

۴- تشریح Selective Filtering

قسمت ۲۰:

در این قسمت مبحث فیلترهای تیزکننده (Sharping filter) در حوزه فرکانس می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد::

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- پیاده سازی اعمال فیلتر روی تصویر در حوزه فرکانس در متلب

۳- معرفی فیلتر Ideal High pass Filters

۴- معرفی فیلتر Butterworth High pass Filters

۵- معرفی فیلتر Gaussian High pass Filters

۶- معرفی فیلتر The Laplacian in the Frequency Domain

قسمت ۱۹:

در این قسمت مبحث فیلترهای هموار کننده (smoothing filter) در حوزه فرکانس می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- معرفی فیلتر Ideal Low pass Filters

۳- معرفی فیلتر Butterworth Low pass Filters

۴- معرفی فیلتر Gaussian Low pass Filters

۵- پیاده سازی فیلتر Ideal Low pass در متلب

قسمت ۱۸:

در این قسمت به آموزش پیاده سازی و اعمال یک فیلتر در تصویر در حوزه فرکانس با استفاده از نرم افزار متلب می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- تبدیل فوریه در متلب

۲- بدست آوردن و نمایش اندازه و فاز تیدیل فوریه در متلب

۳- ایجاد یک تصویر بر اساس فاز یک تصویر و اندازه تبدیل فوریه تصویر دیگر

۴- پیاده سازی اعمال یک فیلتر sharping بر روی تصویر در حوزه فرکانس

قسمت ۱۷:

در این قسمت به پدیده روی هم افتادگی فرکانسی و اعمال یک فیلتر در تصویر در حوزه فرکانس می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- نمایش Aliasing در تصویر و بیان علت آن

۳- بیان نحوه اعمال یک فیلتر روی تصویر در حوزه فرکانس

قسمت ۱۶:

در این قسمت  پدیده Aliasing در تصویرمی پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- بیان نحوه نمونه گیری از یک سیگنال پیوسته

۳- تشریح پدیده Aliasing

۴- نمایش Aliasing در تصویر

۵- نحوه اعمال کانولوشن در دو تابع (سیگنال) پریودیک

۶- بیان روی هم افتادگی فرکانسی هنگام کانوالو کردن دو تابع (سیگنال) پریودیک

تذکر۱:

اسلایدهای گتاب گونزالس در این مجموعه موجود می باشد.

تذکر۲:

لینک دانلود قسمت های ۱۷ و ۲۰ بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

————————————————————————————————————————————————————————

هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط متلب است. این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش‌تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش‌تصویر و بینایی ماشین دارند. در این مجموعه سعی شده است که با زبانی ساده به بیان مفاهیم و الگوریتم های پردازش تصویر بصورت تئوری و عملی پرداخته شود.

سرفصل های آموزش پردازش تصویر در متلب شامل موارد زیر می باشد:

سرفصل های مجموعه آموزشی پردازش تصویر:

فصل اول: مفاهیم پردازش تصویر

فصل دوم: روابط مکانی بین پیکسل ها در تصویر

فصل سوم: بهبود تصاویر با فیلترهای مکانی

فصل چهارم ۱: حوزه فرکانس در تصویر

فصل چهارم ۲: فیلترهای بالاگذر و پایین گذر در حوزه فرکانس تصویر

فصل پنجم: بازیابی و بازسازی تصویر (Image Restoration and Reconstruction)

 

دانلود کامل فیلم های پردازش تصویر کتاب گونزالس

تذکر:

تمامی قسمت های فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

پردازش تصویر گونزالس

 

دانلود کامل اسلاید های کتاب گونزالس

اسلایدهای کتاب گونزالس را از اینجا دانلود کنید.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.

کلید واژه:

فیلترهای بالاگذر و میان گذر ایده ال، گوسی و باترورث در حوزه فرکانس روی تصویر