با سلام

هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB است. این مجموعه که شامل قسمت های شانزده تا بیست و یکم از سری فیلم های آموزشی پردازش تصویر می باشد به آموزش فصل چهارم کتاب پرداخته شده است.

تذکر۱:

لینک دانلود قسمت های ۱۷ و ۲۰ بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

تذکر۲:

تمامی قسمت های فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب را می توانید بصورت جداگانه از اینجا مشاهده نمایید

 

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در هر قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

قسمت ۲۱:

در این قسمت به فیلترهای High pass درحوزه فرکانس روی تصویرمی پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- تشریح فیلترهای Unsharp Masking, High boost Filtering, and High-Frequency Emphasis Filtering

۳- تشریح فیلتر همگن Homomorphic Filtering

۴- تشریح Selective Filtering

قسمت ۲۰:

در این قسمت مبحث فیلترهای تیزکننده (Sharping filter) در حوزه فرکانس می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد::

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- پیاده سازی اعمال فیلتر روی تصویر در حوزه فرکانس در متلب

۳- معرفی فیلتر Ideal High pass Filters

۴- معرفی فیلتر Butterworth High pass Filters

۵- معرفی فیلتر Gaussian High pass Filters

۶- معرفی فیلتر The Laplacian in the Frequency Domain

قسمت ۱۹:

در این قسمت مبحث فیلترهای هموار کننده (smoothing filter) در حوزه فرکانس می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- معرفی فیلتر Ideal Low pass Filters

۳- معرفی فیلتر Butterworth Low pass Filters

۴- معرفی فیلتر Gaussian Low pass Filters

۵- پیاده سازی فیلتر Ideal Low pass در متلب

قسمت ۱۸:

در این قسمت به آموزش پیاده سازی و اعمال یک فیلتر در تصویر در حوزه فرکانس با استفاده از نرم افزار متلب می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- تبدیل فوریه در متلب

۲- بدست آوردن و نمایش اندازه و فاز تیدیل فوریه در متلب

۳- ایجاد یک تصویر بر اساس فاز یک تصویر و اندازه تبدیل فوریه تصویر دیگر

۴- پیاده سازی اعمال یک فیلتر sharping بر روی تصویر در حوزه فرکانس

قسمت ۱۷:

در این قسمت به پدیده روی هم افتادگی فرکانسی و اعمال یک فیلتر در تصویر در حوزه فرکانس می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- نمایش Aliasing در تصویر و بیان علت آن

۳- بیان نحوه اعمال یک فیلتر روی تصویر در حوزه فرکانس

قسمت ۱۶:

در این قسمت  پدیده Aliasing در تصویرمی پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲- بیان نحوه نمونه گیری از یک سیگنال پیوسته

۳- تشریح پدیده Aliasing

۴- نمایش Aliasing در تصویر

۵- نحوه اعمال کانولوشن در دو تابع (سیگنال) پریودیک

۶- بیان روی هم افتادگی فرکانسی هنگام کانوالو کردن دو تابع (سیگنال) پریودیک

تذکر۱:

اسلایدهای گتاب گونزالس در این مجموعه موجود می باشد.

تذکر۲:

لینک دانلود قسمت های ۱۷ و ۲۰ بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

تذکر۳:

تمامی قسمت های فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب را می توانید بصورت جداگانه از اینجا مشاهده نمایید

 

کلید واژه:

فیلترهای بالاگذر و میان گذر ایده ال، گوسی و باترورث در حوزه فرکانس روی تصویر

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.