انطباق دادن یک تصویر در نرم افزار متلب

تعریف: به فرآیند تراز کردن دو یا چند عکس که از یک صحنه گرفته شده اند، انطباق تصاویر گفته می شود.

در انطباق تصاویر، معمولا یک عکس پایه(عکس مرجع) در نظر گرفته می شود و سپس دیگر عکس ها که آنها را عکس ورودی می نامیم، با آن عکس مورد مقایسه قرار می گیرند. منظور از انطباق دادن این است که با انجام تبدیلات فضایی بر روی عکس ورودی، کاری کنیم که این عکس با عکس پایه(مرجع) هم تراز شود. یک تبدیل فضایی،درواقع  موقعیت های درون یک عکس را با موقعیت های درون یک عکس دیگر مورد بررسی قرار می دهد و ترسیم می کند.

استخراج و تطابق ویژگیها یک مبحث اساسی در پردازش تصویر و بینایی کامپیوتر می باشد که کاربردهای زیادی در object tracking, image registration, image retrieval, و ….. دارد. تناظریابی تصویر نیز یکی از موضوعات جذاب و پرکاربردی است که می تواند به عنوان یکی از موضوعات پایان نامه، مقاله و تحقیق در مقاطع تحصیلی دانشگاهی (ارشد و دکتری) بکارگیری شود.

این پست حاوی مجموعه ای از تصاویر طبیعی و پزشکی می باشد که برای ارزیابی الگوریتم های تناظریابی تصویر از جمله متد SIFT بسیار مناسب است.

برای هر تصویر دو عکس موجود می باشد که با یکدیگر از لحاظ موارد زیر متفاوت می باشند:

۱– Scale

۲- Rotation

۳-Illumination

۴–Full Perspective

۵- Affine

امیدوارم این مجموعه تصاویر برای دوستانی که در این فیلد مطالعه می نمایند مفید باشد