با سلام، این پست حاوی مجموعه ای از تصاویر طبیعی و پزشکی می باشد که برای ارزیابی الگوریتم های تناظریابی تصویر از جمله متد SIFT بسیار مناسب است.

برای هر تصویر دو عکس موجود می باشد که با یکدیگر از لحاظ موارد زیر متفاوت می باشند:

۱– Scale

۲- Rotation

۳-Illumination

۴–Full Perspective

۵- Affine

امیدوارم این مجموعه تصاویر برای دوستانی که در این فیلد مطالعه می نمایند مفید باشد