filter

برای استفاده از فیلترهای تصویر باید ابتدا بدانید که هدف شما از فیلتر کردن تصویر چیه،یعنی نتیجه ی که از این فیلترینگ می خواهید بدست یباورید چیه.گاهی فیلتر برای حذف نویز و گاهی برای حذف بلور و عکس آن هم صادق است.اما فیلترهای که ما امروز می خواهیم معرفی کنیم برای پیدا کردن شفاف ترین نقاط تصویر(Max) و تاریکترین نقاط تصویر(Min) و نمایش آن استفاده می شوند.یعنی با استفاده از این دو فیلتر می توانید نواحی از تصویر را مشخص کنید که بیشترین مقدار و کمترین مقدار شدت پیکسلی را دارند.این فایل شامل برنامه اجرای هردو فیلتر است.