با سلام

خوشه ­یابی یا دسته بندی، به معنی تقسیم یک مجموعه­‌ای از شیئ ­ها به گروه­هایی (خوشه ­ها) است، بطوریکه شیئ­ ها در گروه یکسان، نسبت به شیئ­ ها در سایر گروه‌ها، شباهت بیشتری نسبت به هم دارند.

اغلب، شباهت توسط یک مقیاس فاصله مثل فاصله اقلیدسی یا فاصله منهتن مشخص می‌شود.داده کاوی، دسته بندی داده های سهام و تقسیم تصویر به بخش های تشکیل دهنده آن از جمله کاربرد های این الگوریتم می باشد. متد Fuzzy c-mean یکی از الگوریتم های رایج دسته بندی می باشد.

این پست حاوی دو فیلم ، به مدت  ۱۲۰دقیقه، می باشد که در بخش اول، بعد از مروری بر الگوریتم K-mean،  متد FCM با زبانی ساده بیان شده و در بخش دوم، نحوه پیاده سازی این الگوریتم در متلب آموزش داده شده است.

همچنین کد پیاده سازی این الگوریتم در متلب ( برای دسته بندی داده های تصویر (Image Segmentation) ) به همراه پاورپوینت آموزش Fuzzy C-means نیز در این بسته آموزشی قرار دارد.

شما می توانید فیلم آموزش الگوریتم K-Means را از اینجا دانلود نمایید

شما می توانید فیلم آموزش الگوریتم spatial fcm (SFCM) را از اینجا دانلود نمایید