در این قسمت فصل پنجم از از بخش بندی مورد نظر یعنی توابع فعالساز را بررسی خواهیم کرد و به صورت کامل فرمول ها و تعاریف توابع فعالساز را مشاهده خواهید کرد. سپس به صورت عملی نقش توابع فعالساز و نحوه ی تعریف و به کارگیری آن ها در شبکه عصبی را در متلب بیان خواهیم کرد.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در این مجموعه بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

۱- تعریف تابع فعالساز

۲- نقش و تاثیر توابع فعالساز

۳- مشخصات توابع‌فعالساز

۴- انواع توابع‌فعالساز

تذکر۱:

اسلاید این جلسه را هم برای دانلود قرار داده ام. زیرا که در این جلسه تعدادی تابع فعالساز را معرفی می کنیم و بهتر است خودتان این توابع را در اختیار داشته باشید.

تذکر۲:

فایلی تحت عنوان matlabCode2 هم قرار داده ام که حاوی کد متلب پیاده سازی شبکه عصبی با چند تابع فعالساز در متلب است، می باشد.

تذکر۳:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.