با سلام، با توجه به اهمیت بالا نگارش یک مقاله علمی معتبر (ISI) بر آن شدیم تا آموزش نحوه نگارش یک مقاله علمی را از ابتدا تا ارسال به ژورنال تهیه نماییم.

این مجموعه آموزشی شامل چهار قسمت (۲۴۰ دقیقه) می باشد که درقسمت سوم به نحوه نگارش بخش به بخش یک مقالهISI از جمله موارد زیر پرداخته شده است:

قسمت سوم:

بیان نحوه نگارش خط به خط Abstract مقاله

بیان نحوه نگارش پاراگراف به پاراگراف Introduction مقاله

بیان نحوه نگارش بخش  Previous Methods مقاله

بیان نحوه نگارش بخش Proposed Methods مقاله

بیان نحوه نگارش Experimental Result مقاله و ارائه یک قالب به منظور تقسیم این بخش به زیر بخش های مناسب

بیان نحوه نگارش بخش Conclusion مقاله

تذکر: مقاله مورد بررسی در این فیلم آموزشی، ضمیمه بسته دانلود گردیده است.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین، نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه یک مقاله علمی و چاپ آن در ژورنال های معتبر ISI را دارند.