با سلام، این پست حاوی فیلم آموزش و پیاده سازی الگوریتم KNN در متلب به همراه کد الگوریتم knn می باشد. در این فیلم الگوریتم knn بصورت ساده در متلب آموزش داده شده است. سپس پیاده سازی الگوریتم KNN خط به خط در متلب آموزش داده می شود. همچنین خروجی الگوریتم knn روی دیتاست IRIS مورد ارزیابی قرار گرفته است.

روش K نزدیک‌ترین همسایه یک گروه شامل K رکورد از مجموعه رکورد‌های آموزشی که نزدیک‌ترین رکورد‌ها به رکورد آزمایشی باشند را انتخاب کرده و بر اساس برتری رده یا برچسب مربوط به آن‌ها در مورد دسته رکورد آزمایشی مزبور تصمیم‌گیری می‌نماید.

به عبارت ساده‌تر این روش رده‌ای را انتخاب می‎‌کند که در همسایگی انتخاب شده بیشترین تعداد رکورد منتسب به آن دسته باشند. بنابراین رده‌ای که از همه رده‌ها بیشتر در بین K نزدیک‌ترین همسایه مشاهده شود، به عنوان رده رکورد جدید در نظر گرفته می‌شود.

امیدوارم این مجموعه آموزشی مفید واقع گردد.