در این قسمت فصل چهارم از از بخش بندی مورد نظر یعنی آموزش شبکه‌های عصبی را بررسی خواهیم کرد. در این قسمت به صورت کامل فرمول ها و نحوه ی آموزش را مشاهده خواهید کرد. سپس به صورت عملی یک پیاده سازی یک شبکه عصبی را در متلب بیان خواهیم کرد.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در این مجموعه بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

۱- نگاه کلی بر عملیات پیشرو و پسرو

۲- نمایش عملیات پسرو

۳- بیان نحوه آموزش (train) شبکه عصبی

۱-۳- وزن دهی اولیه

۲-۳- آموزش به روش گرادیان نزولی

۳-۳- محاسبه تابع خطا بوسیله قانون زنجیری مشتق های جزئی

۴- پیاده سازی بخش train یک شبکه عصبی در متلب بر اساس نحوه ی وزن دهی اولیه، نرخ آموزش، تعداد گام های آموزش و …

۵- آموزش نحوه train یک شبکه عصبی با استفاده از تولباکس متلب

 

تذکر۱:

اسلاید این جلسه را هم برای دانلود قرار داده ام. زیرا که در این جلسه از فرمول های زیادی استفاده خواهیم کرد و بهتر این است که خودتان اسلایدها را داشته باشید که در صورت لزوم به آن مراجعه شود.

تذکر۲:

فایلی تحت عنوان matlabCode1 هم قرار داده ام که حاوی دیتا ست MNIST و کد متلب ANN که پیاده سازی شبکه عصبی در متلب است، می باشد.

 

تذکر۳:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید.