با سلام

هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB است. این مجموعه که شامل قسمت های اول و دوم از سری فیلم های آموزشی پردازش تصویر می باشد به آموزش فصل اول و دوم کتاب پرداخته شده است.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در هر قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

قسمت ۲:

در این قسمت به موضوع دقت های مکانی و شدتی پرداخته شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     بیان دو عمل نمونه برداری و کوانتیزه کردن برای ایجاد تصاویر دیجیتال

۲-     تعریف و بیان مفاهیم مربوط به دقت های مکانی و شدتی ((Spatial and Intensity Resolution

۳-     نمایش اثرات عادی کاهش دقت مکانی

۴-     نمایش اثرات عادی تغییر تعداد سطوح شدت شفافیت در تصویر دیجیتال

۵-     تعریف و بیان درونیابی تصاویر و معرفی روش های موجود

۶-     پیاده سازی برنامه ای برای نمایش، تبدیل و مقایسه تصاویر با دقت های مکانی متفاوت در محیط MATLAB

۷-     پیاده سازی برنامه ای برای نمایش، تبدیل و مقایسه تصاویر با دقت های شدتی متفاوت در محیط

قسمت ۱:

در این قسمت سعی شده است تا یک دید کلی از مباحث اساسی پردازش تصویر معرفی گردد. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     معرفی و تشریح مراحل اساسی پردازش تصویر دیجیتال

۲-     ارائه مثال های کاربردی برای تک تک گام های پردازش تصویر

۳-     معرفی و پیاده سازی دستورات پایه ای پردازش تصویر شامل خواندن تصویر، ذخیره تصویر و … در محیط متلب

تذکر:

تمامی قسمت ها را از اینجا مشاهده نمایید.
اسلایدهای کتاب گونزالس را از اینجا دانلود کنید.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش‌تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش‌تصویر و بینایی ماشین دارند.

با تشکر