چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب یادگیری ماشین


 • تاریخ انتشار: بهمن ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود آموزش پیاده سازی پروژه شناسایی اعداد با شبکه عصبی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی پروژه شناسایی اعداد با شبکه عصبی در متلب

 • تاریخ انتشار: بهمن ۲۱, ۱۳۹۵
دانلود آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در متلب

 • تاریخ انتشار: آذر ۱, ۱۳۹۵
دانلود آموزش Overfitting در شبکه عصبی MLP در متلب

دانلود آموزش Overfitting در شبکه عصبی MLP در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۳۰, ۱۳۹۵
دانلود رایگان آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در متلب

دانلود رایگان آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۹, ۱۳۹۵
دانلود رایگان آموزش شبکه های عصبی پرسپترون تک لایه در متلب

دانلود رایگان آموزش شبکه های عصبی پرسپترون تک لایه در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۸, ۱۳۹۵
آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Discriminant در متلب

آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Discriminant در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۷, ۱۳۹۵
آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

آموزش کدنویسی دسته بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۶, ۱۳۹۵
دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی Discriminant در متلب

دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی Discriminant در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

دانلود آموزش طبقه بندی پارامتریک مبتنی بر Likelihood در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۴, ۱۳۹۵
دانلود رایگان فیلم آموزش طبقه بندی پارامتریک یک متغیره در متلب

دانلود رایگان فیلم آموزش طبقه بندی پارامتریک یک متغیره در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۲, ۱۳۹۵
دانلود فیلم آموزش رگرسیون منطقی Logistic Regression در متلب

دانلود فیلم آموزش رگرسیون منطقی Logistic Regression در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۰, ۱۳۹۵
دانلود فیلم های آموزش رگرسیون خطی در متلب

دانلود فیلم های آموزش رگرسیون خطی در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۱, ۱۳۹۵
دانلود فیلم آموزش یادگیری نظارت شده در متلب

دانلود فیلم آموزش یادگیری نظارت شده در متلب

 • تاریخ انتشار: مهر ۱۸, ۱۳۹۵
دانلود رایگان فیلم های آموزشی گام به گام آمار مقدماتی در متلب

دانلود رایگان فیلم های آموزشی گام به گام آمار مقدماتی در متلب

 • تاریخ انتشار: مهر ۳, ۱۳۹۵
دانلود رایگان فیلم های آموزش مفهوم یادگیری ماشین در متلب

دانلود رایگان فیلم های آموزش مفهوم یادگیری ماشین در متلب