با سلام

این پست حاوی هفت قسمت سوم از فیلم های آموزش پردازش سیگنال های دیجیتال در دانشگاه شریف می باشد. مدرس مربوطه جناب آقای دکتر سعید مشهدی استادیار دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف است.

هر کدام از این قسمت ها حاوی مطالب زیر می باشند:

جلسه اول – بررسی نمایش های یک سیستم

جلسه دوم – ادامه بررسی نمایش های یک سیستم

جلسه سوم – تبدیل Z

جلسه چهارم – ویژگی های تبدیل Z

جلسه پنجم – تبدیل Z یک طرفه – نمونه برداری

جلسه ششم – Discrete Time Processing of continuous Time signals

جلسه هفتم – تغییر نرخ نمونه برداری

جلسه هشتم – پردازش سیگنال های چند نرخی

جلسه نهم – توزیع بلوک های A/D و D/A

جلسه دهم – بررسی اثر قطب و صفرها در نمودار H(z)

جلسه یازدهم – به دست آوردن H(z) و معرفی min phase

جلسه دورازدهم – فاز خطی تعمیم یافته و خصوصیات سیستم های دارای این خاصیت

جلسه سیزدهم – (نمودار عبور)  flow graph

جلسه چهاردهم – فیلترهای لتیس

جلسه پانزدهم – بررسی اثرات کوانتیزه کردن

 جلسه شانزدهم – اضافه کردن ضریب scale به ساختار برای پرهیز از overflow

جلسه هفدهم – ساختن فیلترهای گسسته در زمان از روی فیلترهای پیوسته در زمان

جلسه هجدهم – Bilinear Transformation

جلسه نوزدهم – طراحی فیلترهای FIR

جلسه بیستم – طراحی فیلترهای FIR

جلسه بیست و یکم – DFT

جلسه بیست و دوم – DFT

جلسه بیست و سوم – بیان DCT و الگوریتم FFT

جلسه بیست و چهارم – تبدیل های هیلبرت

 

لازم به ذکر است که این مجموعه  فیلم ها از سایت مکتب خونه دریافت شده است.

امیدوارم مشاهده این مجموعه آموزشی مفید واقع گردد.

با تشکر