با سلام، این پست حاوی ۴ کتاب لاتین سیستم های فازی می باشد که از مهمترین منابع اصلی این درس برای یادگیری است.

نام کتاب ها بشرح زیر است:

۱-      Fuzzy Logic with Engineering Applications(2004- Ross) a

۲-      Fuzzy Set Theory 2ed (1992- Zimmermann) b

۳-      Neuro Fuzzy and Soft Computing(Jang – 1997) c

سومین کتاب این مجموعه، یکی از منابع اصلی درس فازی است که در دانشگاه ها تدریس می شود.

ضمن اینکه کدهای متلب مثال های کتاب Jang نیز ضمیمه کتاب گشته است.

این مجموعه بسیار مناسب برای محققین و دانشجویانی می باشد که قصد مطالعه و یادگیری بر روی منطق فازی و استفاده از متدهای آن در پروژه ها، مقالات و پایان نامه را دارند.