با سلام

این پست حاوی یکی از پروژه های حوزه فرکانس پردازش تصویر به زبان متلب می باشد. در این پروژه فیلترهای بالاگذر و پاییین گذر همومورفیک در حوزه فرکانس روی تصویر  اعمال شده و خروجی در قالب تصویر نمایش داده می شود. تمامی این برنامه بدون استفاده از توابع آماده متلب پیاده سازی شده است تا کاربران بتوانند با بررسی خط به خط کد، درک بهتری از این فیلترها داشته باشند.

در این مجموعه یک سورس کد متلب وجود دارد که به شرح زیر است:

۱- پیاده سازی فیلتر بالاگذر و پایین گذر همومورفیک در حوزه فرکانس روی تصویر ورودی – Homomorphic Low Pass (and High Pass) Filters

 

سورس کد فیلتر همومورفیک در تصویر

 

تذکر:

ویدئو آموزش مباحث تئوری فیلتر همومورفیک را می توانید در قسمت ۲۱ فیلم کتاب گونزالس مشاهده نمایید.

این پست حاوی یک داکیومنت PDF نیز می باشد که روند پیاده سازی پروژه در آن شرح داده شده است.

این پروژه بسیار مناسب برای دوستانی است که در حوزه فرکانس تصویر مطالعه می نمایند.

با تشکر