با سلام، امروزه استفاده از متدهای هوش مصنوعی در تمام کاربردها و رشته ها مورد توجه قرار گرفته است.

کاربرد هایی همچون:

 پیش بینی (سهام ، آب و هوا، مصرف برق، مسیر حرکت ربات و …)

شناسایی ( حروف، دست خط، چهره، پلاک خودرو و …)

دسته بندی (تصویر، داده های پزشکی و …)

این کتاب لاتین حاوی ۱۰ الگوریتم اصلی داده کاوی (Data Mining) و یادگیری ماشین (Machine Learning) در مهندسی هوش مصنوعی می باشد. این ۱۰ الگوریتم به شرح زیر است:

۱-     C4.5

۲-     k-Means

۳-     SVM

۴-     Apriori

۵-     EM

۶-     PageRank

۷-     AdaBoost

۸-     kNN

۹-     Naive Bayes

۱۰- CART

 ۱۰ الگوریتم فوق، با نفوذترین و تاثیرگذارترین الگوریتم ها در داده کاوی و یادگیری ماشین هستند. بعبارت دیگر، می توان گفت مبنای الگوریتم های هوش مصنوعی، این ۱۰ متد می باشد.

این کتاب بسیار مفید برای محققین و دانشجویان در تمام رشته های مهندسی می باشد که قصد استفاده از الگوریتم های هوش مصنوعی در تحققیق، پایان نامه و مقاله خود دارند.