با سلام، در این قسمت فصل هفتم از بخش بندی مورد نظر یعنی شبکه عصبی بر پایه توابع شعاعی  (Radial Basis Function) را بررسی خواهیم کرد. در این قسمت مشابه قسمت های گذشته با روش supervised یا با ناظر شبکه عصبی RBF را آموزش می دهیم. همچنین ایده ی استفاده از این نوع شبکه ها را به طور دقیق باز می کنیم تا دوستان با کاربردهای آن بهتر آشنا شوند. همچنین نکاتی را درباره تنظیم این نوع شبکه ارائه خواهیم کرد. مشاهده ی این قسمت برای فهم ساده تر جلسه ۸ پیشنهاد می شود.

در این قسمت خواهیم دید که تابع فعالساز این نوع شبکه منحصر به فرد خواهد بود. که معروف ترین آن، تابع گاوسی است و دلیل برتری این تابع را بررسی خواهیم کرد.

در این قسمت بخش کد زنی افزوده نشده زیرا که مشابه جلسات قبل خواهد بود.

در قسمت آینده همین شبکه RBF را به‌صورت unsupervised یا بدون ناظر آموزش می‌دهیم و کد متلب آن را با هم بررسی خواهیم کرد.

تذکر:

قسمت های قبلی این مجموعه آموزشی را می توانید از اینجا مشاهده نمایید