با سلام

هدف از تهیه این مجموعه از فیلم های آموزشی، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گونزالس و پیاده سازی آنها در محیط MATLAB است. این مجموعه که شامل قسمت های بیست و دوم تا بیست و پنجم  از سری فیلم های آموزشی پردازش تصویر می باشد به آموزش فصل پنجم کتاب پرداخته شده است.

تذکر۲:

لینک دانلود قسمت ۲۳ بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در هر قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

قسمت ۲۲:

در این قسمت به توضیحات کلی و جامع از فصل پنجم کتاب که مربوط به بازیابی و بازسازی تصویر است، می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- تعریف بازیابی و بازسازی تصویر (Image Restoration and Reconstruction)

۲- تفاوت بازیابی و بازسازی تصویر

۳- تفاوت بازیابی و بهبود (Image Enhancement) تصویر

۴- بیان مختصر تمامی بخش های فصل پنجم

۵- بیان مدلی از فرایند خرابی-بازیابی تصویر

۶- ذکر ۳ نوع تابع خرابی مهم

۷- بیان دلایل ایجاد نویز

قسمت ۲۳:

در این  به توضیحات و تشریح مفاهیم انواع نویز و ساختار نویز روی تصویر می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- تعریف نویز گاوسی

۲- ویژگی های آماری نویز گاوسی

۳- تعریف نویز در متلب

۴- تشریح سایر نویزها از جمله نمک و فلفل

۵- بیان مدلی از فرایند خرابی-بازیابی تصویر

۶- بررسی هیستوگرام های انواعی نویزها روی تصاویر

قسمت ۲۴:

در این به توضیحات و تشریح متدهای حذف نویز مبتنی بر میانگین روی تصویر می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- تشریح فیلتر حذف نویز میانگین Arithmetic Mean Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۲- تحلیل داده های نویز گاوسی در متلب و بررسی عملکرد فیلتر حذف نویز میانگین روی آن

۳- تحلیل مقادیر واریانس و میانگین در نویز گاوسی

۴- تحلیل و بررسی سایز پنجره فیلتر میانگین جهت حذف نویز

۵- تشریح فیلتر حذف نویز Geometric Mean Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۶- تشریح فیلتر حذف نویز Harmonic Mean Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۶- پیاده سازی فیلتر حذف نویز میانگین Harmonic Mean Filter در متلب

قسمت ۲۵:

در این به توضیحات و تشریح متدهای آماری بمنظور حذف نویز روی تصویر می پردازیم. که شامل بخش های زیر می باشد:

۱- تشریح فیلتر حذف نویز Contra Harmonic Mean Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۲- پیاده سازی فیلتر حذف نویز Contra Harmonic Mean Filter در متلب

۳- تشریح فیلتر حذف نویز Median Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۴- تشریح فیلتر حذف نویز Max Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۵- تشریح فیلتر حذف نویز Min Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

۳- تشریح فیلتر حذف نویز Midpoint Filter و تحلیل آن روی انواع مدل نویزها

تذکر۱:

ادامه قسمت های این مجموعه (فصل پنجم) در حال تهیه و تکمیل است.

تذکر۲:

لینک دانلود قسمت ۲۳ بصورت رایگان قابل دانلود می باشد.

اسلایدهای کتاب گونزالس را از اینجا دانلود کنید.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.

با تشکر