با سلام

این پست که شامل فصل سوم (قسمت های ۴ – ۸) از سری فیلم های آموزش پردازش تصویر گنزالس می باشد به آموزش روش های بهبود تصویر با فیلترهای مکانی می پردازد. مهمترین مطالب و موضوعاتی که در قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

تذکر:

قسمت های ۴و ۶ بصورت رایگان در قسمت ادامه مطلب قابل دانلود می باشد.

مهمترین مطالب و موضوعاتی که در هر قسمت بیان شده را بطور مختصر در زیر مشاهده می نمایید:

قسمت ۸:

در این قسمت به ادامه موضوعات مربوط به ماسک یا فیلترهای مکانی sharping از  پرداخته شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲-     نحوه ایجاد فیلترهای sharping در تصویر

۳-     تشریح فیلترهای لاپلاسین و گاوسین

۴-     تشریح Unsharp masking و High boost Filtering برای پیدا کردن لبه ها در تصویر

۵-     بیان اعمال روش های ترکیبی برای بهبود کیفیت تصویر

قسمت ۷:

در این قسمت به موضوعات مربوط به ماسک یا فیلترهای مکانی هموارساز  پرداخته شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲-     تشریح مکانیزم و ساختار فیلترهای مکانی

۳-     بیان مفهوم کانولوشن و نحوه اعمال آن در تصویر

۴-     نحوه ایجاد فیلترهای هموارساز Smoothing Filter در تصویر

۵-     تشریح فیلتر آماری Median و زمان و نحوه اعمال آن در تصویر

۶-     بیان نحوه انتخاب سایز ماسک یا فیلتر در تصویر

قسمت ۶:

در این قسمت به ادامه موضوع پردازش هسیتوگرام خواهیم پرداخت . در این قسمت تکنیک هایی برای بهبود کیفیت تصویر آموزش داده می شود که بر اساس تابع توزیع احتمال پیکسل ها شکل گرفته اند:

۱-    تعدیل هیستوگرام Histogram Equalization

۲-    Adaptive Contrast Enhancement (ACE)

۳-   تطبیق هیستوگرام Histogram Matching (Specification)

۴-    Local Histogram Processing

۵-   Using Histogram Statistics for Image Enhancement

قسمت ۵:

در این قسمت پس از بیان خلاصه ای از جلسه قبل به تکنیک های بهبود تصویر بر اساس اصلاح هیستوگرام تصویر (Histogram Modification) پرداخته ایم. که شامل تکنیک های زیر می باشد:

۱-     بیان خلاصه ای از جلسه قبل

۲-     Histogram Stretching

۳-     Histogram Shrink

۴-     Histogram  Sliding

قسمت ۴:

در این قسمت به تبدیل های گاما Negatives، Log، Power-Law Gamma پرداخته شده است که شامل بخش های زیر می باشد:

۱-     معرفی موضوعات فصل سوم

۲-     معرفی و بیان توابع تبدیل اینتنسیتی و مکانی و نحوه استفاده از آنها

۳-     بیان روش های بهبود کیفیت تصویر (کل تصویر و یا بخشی از تصویر)

۴-     پیاده سازی توابع تبدیل Negatives، Log، Power-LawGamma در متلب

بهبود تصویر با فیلترهای مکانی

 

————————————————————————————————————————————————————————

هدف از تهیه مجموعه از فیلم های آموزشی پردازش تصویر گنرالس، آشنایی با مباحث پردازش تصویر بر طبق سرفصل های کتاب پردازش تصویر گنزالس و پیاده سازی آنها در محیط متلب است. این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش‌تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش‌تصویر و بینایی ماشین دارند. در این مجموعه سعی شده است که با زبانی ساده به بیان مفاهیم و الگوریتم های پردازش تصویر بصورت تئوری و عملی پرداخته شود.

سرفصل های آموزش پردازش تصویر در متلب شامل موارد زیر می باشد:

سرفصل های مجموعه آموزشی پردازش تصویر گنزالس:

فصل اول: مفاهیم پردازش تصویر

فصل دوم: روابط مکانی بین پیکسل ها در تصویر

فصل سوم: بهبود تصاویر با فیلترهای مکانی

فصل چهارم ۱: حوزه فرکانس در تصویر

فصل چهارم ۲: فیلترهای بالاگذر و پایین گذر در حوزه فرکانس تصویر

فصل پنجم: بازیابی و بازسازی تصویر (Image Restoration and Reconstruction)

 

تذکر:

دانلود کامل فیلم های پردازش تصویر کتاب گنزالس

تمامی قسمت های فیلم آموزش گام به گام پردازش تصویر کتاب گنزالس در متلب را می توانید از اینجا مشاهده نمایید

 

دانلود کامل اسلاید های کتاب گنزالس

اسلایدهای کتاب گنزالس را از اینجا دانلود کنید.

 

مجموعه آموزشی پردازش تصویر گنزالس بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در ضمیمنه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.

کلید واژه:

, Adaptive Contrast Enhancement (ACE), convolution, High boost Filtering, Histogram Equalization, Histogram Matching (Specification), Histogram Modification, Histogram Processing, Histogram Shrink, Histogram Sliding, Histogram Stretching, Local Histogram Processing, median filter, sharping filter, smoothing filter, The Basics of Intensity Transformations and Spatial Filtering, Unsharp masking, Using Histogram Statistics, آموزش پردازش تصویر دانلود فیلم پردازش تصویر, بهبود کیفیت تصویر, پردازش تصویر, پردازش تصویر کتاب گونزالس در متلب, پردازش هیستوگرام, تعدیل هیستوگرام, فصل سوم پردازش تصویر گونزالس, کانولوشن, کتاب گونزالس, نرم کردن تصویر, هموار کردن تصویر