با سلام، در این دوره داده ی آبالون (abalone)  که یک مجموعه داده ی استاندارد در مبحث هوش مصنوعی و زیست شناسی می باشد را معرفی می کنیم و موضوع مورد بحث را توضیح میدهیم.

به تعدادی مقاله و روش انجام‌شده در این زمینه اشاره خواهیم‌داشت و روش‌های زیر را بر‌ روی این مجموعه داده آموزش می‌دهیم:

  1. درخت تصمیم
  2. شبکه عصبی چند لایه
  3. ماشین بردار پشتیبان
  4. رگرسیون خطی
  5. SOM_LVQ

در نهایت میزان دقت پیش بینی هر روش را گزارش میکنیم و با یکدیگر مقایسه میکنیم.

به روش های درخت تصمیم، ماشین بردار پشتیبان و رگرسیون خطی اشاره خواهیم داشت و به صورت خلاصه مساله ی هر یک را توضیح می دهیم.

همچنین نتایج را در MATLAB تحلیل می‌کنیم و دلیل نتیجه‌ی خوب (بد) هر یک از روش‌ها را توضیح می‌دهیم.

 

پیش بینی سن آبالون (The age of an abalone) می تواند به صورت رگرسیون یا به صورت کلاس بندی در نظر گرفته شود. در این پروژه ما مساله را به صورت کلاس بندی در نظر می گیریم.

 

کلمه کلیدی:

پروژه کلاس بندی,پروژه هوش مصنوعی,پروژه ماشین بردار پشتیبان,پروژه رگرسیون خطی,پروژه linear regression,پروژه svm,پروژه درخت تصمیم, decision tree ,abalone,پیش بینی سن