چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس


 • تاریخ انتشار: شهریور ۳, ۱۳۹۷
بسته جامع آموزش یادگیری ماشین در متلب

بسته جامع آموزش یادگیری ماشین در متلب

 • تاریخ انتشار: مرداد ۲, ۱۳۹۷
دانلود مجموعه آموزش Bagging , Boosting , Adaboost – روش های Ensemble Methods

دانلود مجموعه آموزش Bagging , Boosting , Adaboost – روش های Ensemble Methods

 • تاریخ انتشار: خرداد ۵, ۱۳۹۷
دانلود آموزش پیاده سازی ماشین های بردار پشتیبان SVM در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی ماشین های بردار پشتیبان SVM در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
دانلود آموزش توابع کرنل در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

دانلود آموزش توابع کرنل در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش Hinge Loss در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

دانلود رایگان آموزش Hinge Loss در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: اسفند ۶, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش کلاس های قابل تفکیک در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

دانلود رایگان آموزش کلاس های قابل تفکیک در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش حاشیه margin – ماشین های بردار پشتیبان SVM

دانلود رایگان آموزش حاشیه margin – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: مهر ۲۴, ۱۳۹۶
دانلود آموزش پیاده سازی درخت تصمیم گیری در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی درخت تصمیم گیری در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
آموزش Overfitting و K-fold Cross Validation – درخت تصمیم گیری

آموزش Overfitting و K-fold Cross Validation – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

دانلود رایگان آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۳, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

دانلود رایگان آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
دانلود آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

دانلود آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۰, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش بیزین کلاسیفایرها و الگوریتم های نزدیکترین همسایگی در متلب

دانلود رایگان آموزش بیزین کلاسیفایرها و الگوریتم های نزدیکترین همسایگی در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲, ۱۳۹۶
دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

دانلود رایگان آموزش روشهای تخمین چگالی non parametric در متلب

 • تاریخ انتشار: بهمن ۲۵, ۱۳۹۵
دانلود آموزش پیاده سازی پروژه شناسایی اعداد با شبکه عصبی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی پروژه شناسایی اعداد با شبکه عصبی در متلب

 • تاریخ انتشار: بهمن ۲۱, ۱۳۹۵
دانلود آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در متلب

دانلود آموزش پیاده سازی شبکه عصبی در متلب

 • تاریخ انتشار: آذر ۱, ۱۳۹۵
دانلود آموزش Overfitting در شبکه عصبی MLP در متلب

دانلود آموزش Overfitting در شبکه عصبی MLP در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۳۰, ۱۳۹۵
دانلود رایگان آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در متلب

دانلود رایگان آموزش شبکه‌های عصبی پرسپترون چندلایه در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۹, ۱۳۹۵
دانلود رایگان آموزش شبکه های عصبی پرسپترون تک لایه در متلب

دانلود رایگان آموزش شبکه های عصبی پرسپترون تک لایه در متلب