چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مدرس علیپور


 • تاریخ انتشار: دی ۲۹, ۱۳۹۳
بسته ی آموزش مقاله نویسی ISI به زبان فارسی – ۴ ساعت آموزش کامل نگارش یک مقاله علمی – صفر تا صد

بسته ی آموزش مقاله نویسی ISI به زبان فارسی – ۴ ساعت آموزش کامل نگارش یک مقاله علمی – صفر تا صد

 • تاریخ انتشار: دی ۲۷, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت آخر

دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت آخر

 • تاریخ انتشار: دی ۲۴, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت سوم

دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت سوم

 • تاریخ انتشار: دی ۲۲, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت دوم

دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت دوم

 • تاریخ انتشار: دی ۲۰, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت اول

دانلود فیلم آموزش مقاله نویسی از ابتدا تا ارسال به ژورنال ISI – قسمت اول

 • تاریخ انتشار: آذر ۵, ۱۳۹۳
فیلم آموزش الگوریتم FCM و پیاده سازی آن در متلب

فیلم آموزش الگوریتم FCM و پیاده سازی آن در متلب

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۶, ۱۳۹۳
دانلود کتاب شبکه های عصبی – لوران فاست

دانلود کتاب شبکه های عصبی – لوران فاست

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۵, ۱۳۹۳
مجموعه آموزش تناظر یابی تصاویر در متلب

مجموعه آموزش تناظر یابی تصاویر در متلب

 • تاریخ انتشار:
مجموعه جامع آموزش پردازش تصویر کتاب گنزالس در متلب

مجموعه جامع آموزش پردازش تصویر کتاب گنزالس در متلب

 • تاریخ انتشار:
مجموعه کامل آموزش تشخیص دستخط(OCR) به زبان فارسی برای اولین بار در ایران

مجموعه کامل آموزش تشخیص دستخط(OCR) به زبان فارسی برای اولین بار در ایران

 • تاریخ انتشار: آبان ۱۴, ۱۳۹۳
دانلود آموزش و پیاده سازی واترمارکینگ در متلب

دانلود آموزش و پیاده سازی واترمارکینگ در متلب

 • تاریخ انتشار: مهر ۱۵, ۱۳۹۳
دانلود فیلم آموزش تناظریابی تصویر (Image Registration)- الگوریتم SIFT – قسمت آخر

دانلود فیلم آموزش تناظریابی تصویر (Image Registration)- الگوریتم SIFT – قسمت آخر

 • تاریخ انتشار:
دانلود فیلم آموزش تناظریابی تصویر (Image Registration) – الگوریتم SIFT – قسمت چهارم

دانلود فیلم آموزش تناظریابی تصویر (Image Registration) – الگوریتم SIFT – قسمت چهارم

 • تاریخ انتشار:
آموزش الگوریتم هریس-لاپلاس Harris-Laplace

آموزش الگوریتم هریس-لاپلاس Harris-Laplace

 • تاریخ انتشار:
فیلم آموزش الگوریتم هریس Harris

فیلم آموزش الگوریتم هریس Harris

 • تاریخ انتشار:
دانلود آموزش الگوریتم Moravec

دانلود آموزش الگوریتم Moravec