چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب مدرس علیپور


 • تاریخ انتشار: آبان ۲۷, ۱۳۹۴
اندازه و فاز تبدیل فوریه در تصویر

اندازه و فاز تبدیل فوریه در تصویر

 • تاریخ انتشار:
تصاویر پایه تبدیل فوریه در تصویر

تصاویر پایه تبدیل فوریه در تصویر

 • تاریخ انتشار:
مفهوم تبدیل فوریه در پردازش سیگنال و تصویر

مفهوم تبدیل فوریه در پردازش سیگنال و تصویر

 • تاریخ انتشار:
سری فوریه در پردازش تصویر

سری فوریه در پردازش تصویر

 • تاریخ انتشار:
مفاهیم سیگنال و فرکانس در پردازش تصویر

مفاهیم سیگنال و فرکانس در پردازش تصویر

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۶, ۱۳۹۴
بهبود تصویر با فیلترهای مکانی – فصل سوم از پردازش تصویر گنزالس

بهبود تصویر با فیلترهای مکانی – فصل سوم از پردازش تصویر گنزالس

 • تاریخ انتشار:
فیلترهای مکانی بالاگذر لاپلاسین ، Unsharp masking و High boost در تصویر

فیلترهای مکانی بالاگذر لاپلاسین ، Unsharp masking و High boost در تصویر

 • تاریخ انتشار:
فیلترهای مکانی هموارساز Smoothing و میانه Median در پردازش تصویر گنزالس

فیلترهای مکانی هموارساز Smoothing و میانه Median در پردازش تصویر گنزالس

 • تاریخ انتشار:
بهبود کیفیت تصویر با روش های پردازش هیستوگرام

بهبود کیفیت تصویر با روش های پردازش هیستوگرام

 • تاریخ انتشار:
بهبود تصویر با روش اصلاح هیستوگرام (Histogram Modification)

بهبود تصویر با روش اصلاح هیستوگرام (Histogram Modification)

 • تاریخ انتشار:
تبدیل گاما Negatives، Log، Power-Law Gamma در تصویر

تبدیل گاما Negatives، Log، Power-Law Gamma در تصویر

 • تاریخ انتشار: آبان ۲۵, ۱۳۹۴
رابطه مکانی بین پیکسل ها در پردازش تصویر گنزالس

رابطه مکانی بین پیکسل ها در پردازش تصویر گنزالس

 • تاریخ انتشار: آبان ۱۵, ۱۳۹۴
فیلم آموزش مفاهیم پردازش تصویر گنزالس

فیلم آموزش مفاهیم پردازش تصویر گنزالس

 • تاریخ انتشار: اردیبهشت ۶, ۱۳۹۴
دانلود سورس کد متلب الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات PSO

دانلود سورس کد متلب الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات PSO

 • تاریخ انتشار: اسفند ۲۴, ۱۳۹۳
دانلود مجموعه تصاویر برای تناظریابی تصویر (Image registration Dataset)

دانلود مجموعه تصاویر برای تناظریابی تصویر (Image registration Dataset)

 • تاریخ انتشار: اسفند ۱۸, ۱۳۹۳
دانلود voiceهای پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی دکتر فاطمی زاده

دانلود voiceهای پردازش و تحلیل تصاویر پزشکی دکتر فاطمی زاده