با سلام

این پست حاوی سورس کد متلب بسیاری از الگوریتم های رایج حذف نویز در حوزه مکان می باشد. آموزش پیاده سازی تمامی این کدها در مجموعه گام به گام پردازش تصویر گونزالس بیان گردید.لازم به ذکر است تمامی این کدها بدون استفاده از توابع متلب و بصورت کاملا دستی پیاده سازی شده است.

متدهایی که در این مجموعه قرار دارند بصورت زیر می باشد:

 متدهای حذف نویز مبتنی بر میانگین

۱- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Arithmetic Mean Filter

۲- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Geometric Mean Filter

۳- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Harmonic Mean Filter

۴- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Contra Harmonic Mean Filter

 متدهای حذف نویز آماری

۵- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Max Filter

۶- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Min Filter

۷- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Median Filter

ویدئو آموزش مباحث تئوری و توضیح خط به خط کدهای فوق را می توانید در قسمت ۲۴ و ۲۵ فیلم کتاب گونزالس مشاهده نمایید.

متدهای حذف نویز آماری و انطباقی میانه

۱- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Alpha -trimmed Mean Filter

۲- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Adaptive Filter

۳- سورس کد متلب فیلتر حذف نویز Adaptive Median Filter

ویدئو آموزش مباحث تئوری و توضیح خط به خط کدهای فوق را می توانید در قسمت ۲۶ و ۲۷ فیلم کتاب گونزالس مشاهده نمایید.

این مجموعه آموزشی بسیار مناسب برای محققین در ضمینه پردازش تصویر و نیز دانشجویان در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری می باشد که قصد تهیه مقاله و پایان نامه در زمینه پردازش تصویر و بینایی ماشین دارند.

با تشکر