چه دوره ای می خواهید یاد بگیرید؟

آینده خود را با دوره های آموزشی دانشجویار تضمین کنید

بیش از ۱۰ هزار ساعت ویدئوی آموزشی

بیش از ۵۰ هزار دانشجو

بیش از ۳۰۰ مدرس

مطالب یادگیری ماشین


 • تاریخ انتشار: شهریور ۶, ۱۴۰۰
پکیج پایان نامه هوش مصنوعی+ Pdfپایان نامه های کارشناسی ارشد

پکیج پایان نامه هوش مصنوعی+ Pdfپایان نامه های کارشناسی ارشد

 • تاریخ انتشار: تیر ۱۶, ۱۳۹۸
پروژه طراحی و پیاده سازی شبکه‌ عصبی LVQ با استفاده K-means در متلب

پروژه طراحی و پیاده سازی شبکه‌ عصبی LVQ با استفاده K-means در متلب

 • تاریخ انتشار: دی ۲۶, ۱۳۹۷
پکیج اموزش خوشه بندی و دسته بندی در متلب

پکیج اموزش خوشه بندی و دسته بندی در متلب

 • تاریخ انتشار: دی ۲۴, ۱۳۹۷
پکیج آموزش هوش مصنوعی در متلب

پکیج آموزش هوش مصنوعی در متلب

 • تاریخ انتشار: شهریور ۳, ۱۳۹۷
بسته جامع آموزش یادگیری ماشین در متلب

بسته جامع آموزش یادگیری ماشین در متلب

 • تاریخ انتشار: مرداد ۲, ۱۳۹۷
آموزش Bagging , Boosting , Adaboost – روش های Ensemble Methods

آموزش Bagging , Boosting , Adaboost – روش های Ensemble Methods

 • تاریخ انتشار: خرداد ۵, ۱۳۹۷
آموزش پیاده سازی ماشین های بردار پشتیبان SVM در متلب

آموزش پیاده سازی ماشین های بردار پشتیبان SVM در متلب

 • تاریخ انتشار: اردیبهشت ۲۵, ۱۳۹۷
دانلود فیلم آموزشی الگوریتم SFCM در متلب + سورس کد متلب

دانلود فیلم آموزشی الگوریتم SFCM در متلب + سورس کد متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲۸, ۱۳۹۷
آموزش توابع کرنل در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

آموزش توابع کرنل در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: اسفند ۲۳, ۱۳۹۶
آموزش Hinge Loss در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

آموزش Hinge Loss در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: اسفند ۶, ۱۳۹۶
آموزش کلاس های قابل تفکیک در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

آموزش کلاس های قابل تفکیک در SVM – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: بهمن ۱۵, ۱۳۹۶
آموزش حاشیه margin – ماشین های بردار پشتیبان SVM

آموزش حاشیه margin – ماشین های بردار پشتیبان SVM

 • تاریخ انتشار: مهر ۲۴, ۱۳۹۶
آموزش پیاده سازی درخت تصمیم گیری در متلب – یادگیری ماشین در متلب

آموزش پیاده سازی درخت تصمیم گیری در متلب – یادگیری ماشین در متلب

 • تاریخ انتشار: شهریور ۲۲, ۱۳۹۶
فیلم آموزش پروژه پیش بینی سن آبالون – Age of an abalone + کد متلب

فیلم آموزش پروژه پیش بینی سن آبالون – Age of an abalone + کد متلب

 • تاریخ انتشار: اردیبهشت ۴, ۱۳۹۶
دانلود سورس کد متلب قطعه بندی تصاویر رنگی با الگوریتم K-Means

دانلود سورس کد متلب قطعه بندی تصاویر رنگی با الگوریتم K-Means

 • تاریخ انتشار: فروردین ۲۵, ۱۳۹۶
آموزش Overfitting و K-fold Cross Validation – درخت تصمیم گیری

آموزش Overfitting و K-fold Cross Validation – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۴, ۱۳۹۶
آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

آموزش Information gain و الگوریتم ID3 – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۳, ۱۳۹۶
آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

آموزش آنتروپی Entropy و Decision Tree – درخت تصمیم گیری

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۲, ۱۳۹۶
آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب – یادگیری ماشین در متلب

آموزش پیاده سازی روش های تخمین چگالی در متلب – یادگیری ماشین در متلب

 • تاریخ انتشار: فروردین ۱۱, ۱۳۹۶
آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک – یادگیری ماشین در متلب

آموزش فاصله ها و رگرسیون غیرپارامتریک – یادگیری ماشین در متلب